fredag 15 juni 2007

Historielektion

Huset som Lilla Kafferosteriet ligger i
heter egentligen Claus Mortensens hus.
Claus Mortensen var en reformator som
levde på 1500-talet och spred kunskapen
om den lutherska läran. 1539 flyttade han
in i huset som idag är ett kafferosteri.
Nedan följer lite kort som jag hittat i arkiven.
Claus Mortensens hus 1907

Claus Mortensens hus omkring sekelskiftet.