lördag 11 augusti 2007

VAD ÄR DET SOM HÄNDER


För alla er som undrar vad som händer med kaffebönan under rostningen kan ge en kort sammanfattning

1. Vattnet i bönan avdunstar.
2. Internt övertryck skapas vid avdunstningen och bildar gaser.
3. Kaffebönans volym ökar till det dubbla.
4. Externt skinn trillar av.
5. Oljor kan tränga ut beroende på rostningsgrad.
6. Specifika kaffearomer utvecklas efter primära och sekundära kemiskareaktioner.
7. Mer än 1000 aktiva substanser har upptäckts.
8. Rostningsprocessen kan delas in i följande faser: torkning, rostning och kylning.
9. De flesta aromämnen börjar att utvecklas när fuktigheten nått 5%.
10.En del av aromämnena bryts ner mot slutet av rostningen på grund av de höga temperaturerna.
11.En kort rosttid bidrar till ökad syrlighet och kropp, minskad bitterhet.
12.En lång rosttid bidrar till minskad syrlighet och kropp, ökad bitterhet. 13.Kolhydraterna och proteinerna ger kaffet dess bruna färg.