tisdag 15 april 2008

45% ELLER 35% I EN KAFFEBLANDNING

undersökning av Jim Schulman på Chicagos universitet

Läste en mycket intressant artikel för någon vecka sedan som jag länge velat skriva om på bloggen.

Det tar ungefär 56 bönor för att få 7gram kaffe som oftast används när man gör en enkel espresso, eller 112bönor för att göra en dubbel espresso.

Vad det gäller espresso talar man om "Miscela" som betyder blandning som en viktig komponent. Ibland kan det stå 40% Brasilien, 30% Etiopien, 20% Nicaragua, 10% Indien.

Frågan är då: Vad är chansen att det är de rätta propotionerna som hamnar bland de 56 eller 112 bönorna som kommer att användas vi bryggtillfället?

Studenten Jim Schulman på Chicagos Universitet har gjort en studie som visar hur stor sannolikhet det är att rätt blandning extrheras beroende propotioner och dosering. I bilden ovan går det att utläsa i vänstra kolumnen blandningens storlek och den översta raden visar om det är en enkel, dubbel eller trippel shot. Och de tre fallen är normalfördelningen av blandningen.

Sammanfattningen blir att ju färre komponenter man använder och större dosering av komponenterna ökar chanserna till stabil blandning.