söndag 7 september 2008

ÄNNU MER RWANDA

2008 Kaffekarta över Rwanda (högre upplösning vid klick på bild)

Det kan lätt bli tjatiga inlägg efter att ha varit i ursprungsländer men hoppas att det fortfarande kan vara intressanta inlägg som ger lite eftertanke.

Det som kräver en eftertanke är hur det kommer sig att Rwanda så snabbt börjat producera kvalitetskaffe? En av anledningarna har mycket att göra med den nystart som de fått från alla hjälporganisationer som kommit in de senaste åren. På bara några år har Amerikanarna hjälpt till att bygga upp ny tvättanläggningar med rent källvatten och labboratorium för att kunna analysera slutresultatet. I dagsläget finns det 4 laboratorium utspritt i landet och antalet tvättstationer syns på bidlerna nedan.
antalet tvättstationer innan 2002

antalet tvättstationer augusti 2008

Tillsammans med kunskap från det agronomiska institutet Borlang i USA har man lyckats se över följande faktorer i processeringen av kaffe för att öka produktionen av kvalitetskaffe i landet.

1. Producer training and certifying

2. Cherry picking NOT stripping

3. Cherry collection to work together

4. Cherry sorting for red beauties

5. Cherry floating for removing the infected cherries

6. Pulping the cherries

7. Grading the wet parchment

8. Fermenting the sugars off the parchment

9. Washing the ferment off the parchment

10. Soaking the parchment in clean, cool spring water

11. Pre-drying the wet parchment in the shade

12. Wet parchment sorting for defects

13. Drying in a linear fashion artfully controlled sun drying tables

14. Dry parchment sorting for defects

15. Storage in 360 degree ventilated warehouses

16. Sampling large lots of parchment in stock using scientific methods

17. Hulling the parchment without raising the temperature of the green coffee

18. Grading the green coffee by size and density

19. Green coffee sorting to remove defects
20. Container preparation to insure a pleasant voyage to Rwanda coffee addicts the world over

Video för den som vill se mer i detalj hur de processerar kaffet i Rwanda med den våta metoden


För den som undrar hur mycket mer en kaffebonde tjänar på att anstränga sig att producera kvalitetkaffe går att visualisera med bilden nedan som också den är framtagen av the Borlang Institute. Poängskalan som används är framtagen av SCAA och används för att ge ett kvalitetsbetyg på kaffe när det provas. Skala går från 1 till 100 där 100 är ett exceptionellt kaffe.