fredag 13 november 2009

DUBBEL RISTRETTO?

Vad är det vi beställer egentligen?
Kaffeprofilen Max och jag hade en diskussion idag om vad det är för uttryck vi använder när vi beställer i kaffebarer. Max berättade att han blivit utskrattad på en Italienska restaurang i Malmö när han beställt sin klassiska dubbel ristretto. Översätter vi blir det "dubbel kort" men av vad? Det är mycket vanligt att vi använder oss av förkortningar när vi beställer kaffe utan att vi tänker på vad uttrycket betyder eller vart ordet kommer ifrån. Tack för ett härligt samtal och eftermiddag Max!
/F