söndag 14 februari 2010

KOTECACYA KOOPERATIV BLIR STÅENDE

Kooperatiet Kotecacya ligger i distriktet Rusizi i Rwanda

Då det varit stor efterfrågan på kaffet från vårt nya samarbete i södra Rwanda har vi därför bestämt att lägga ut kaffet permanent i internetbutiken.