onsdag 8 september 2010

MASKOT

Den har blivit en liten maskot för oss på rosteriet.
Den har flyttat från våra olika utvecklingsprojekt.
Som första Synessomaskin i Sverige hamnade den bakom kaffebaren på baltzarsgatan.
Där efter när vi byggde ut och flyttade rosten tog den plats för att skapa vår nya specialkaffebar vägg i vägg med den gamla. Och nu har den tagit plats i Stinshuset för att bjuda på en riktig industriupplevelse. Enligt mig är det nog i den här miljön den hör hemma i själva verket. Om dörren står öppen på södra neptunigatan 3 är det bara att kila in så kan vi trycker iväg några shots från något av alla kaffeprover som väller in från hela världen.