onsdag 29 december 2010

NYA GUINEA DEL2


Nya Guineas första kaffeväxter noterades redan på 1800-talet då Nya Guinea och Papua fortfarande var separata länder som kontrolleras av separata länder, Nya Guinea av Tyskland och Papua av britterna. Men dessa plantage var inte i kommersiell skala. Istället var det bara ett fåtal träd i någons bakgård och i vissa jordbruksforskningsstationer. 
Kommersiella planteringar startade på 1950-talet, och vid 1960 fanns det mer än 4.000 hektar Arabica kaffe. Strax efter PNG blev en självstyrande nation på 1970-talet upplevde Brasilien en katastrofal frost som satte stora delar av landets kaffeindustrin ur spel under flera år. Detta var den öppning som PNG behövde, i mer än tre år var landets kaffeförsäljning på rekordnivåer. Ungefär samtidigt sponsrade regeringen ett program för att etablera ett antal små 20-hektar kaffeplantager, som ägs kooperativt av grupper av byns markägare.

När kaffe sjönk till nya bottennoteringar i slutet av åttiotalet började PNG plantagerna att falla sönder under tyngden av sina stora skulder och höga driftskostnader. Emellertid var småbrukare dom som kunde överleva eftersom många ägde sin egen mark och hade låga driftskostnader.