fredag 16 november 2007

Hur påverkas vi när vi dricker kaffe?


Den direkta effekten när vi dricker kaffe är olika från person till person.

H
os de flesta påverkar kaffein vårt centrala nervsystem (hjärnan) och blir
tydligt redan en kvart efter intagandet., med ökad verksamhetsgrad
och minskat sömnbehov. Blodtrycket höjs och påverkar njurarna som
ger ökad urinproduktion.

K
offeinet skapar alltså en ökad nervcellsaktivitet i hjärnan.

K
roppen (hypofysen) reagerar då med att utsöndra adrenalin (kamphormonet). Av mycket kaffe kan man då få en effekt som hjärtklappning, och kalla
händer.

Ä
r det farligt att dricka kaffe? Javisst, om man häller i sig flera liter koncentrerat kaffe på en gång. Men för vanliga människor med moderata konsumtionsvanor finns ingen
hälsofara. Tvärtom!

K
affe är inte beroendeframkallande men kanske vanebildande!?