söndag 27 januari 2008

STORLEKEN SPELAR ROLL

vänster böna rostad på 20min, höger böna rostad på 10min

I takt med att det öppnar fler rosterier öppnar det också fler butiker som har lösviktsförsäljning av kaffe. Detta inlägg handlar om att vara noggran med att väga upp kaffe vid lösviktsförsäljning. Anledningen är att volymen kan variera på kaffeböorna beroende på hur de rostas. Och påsarna som används har oftast fasta mått som 250g, 500g eller 1Kg vilket inte är att lita på eftersom man kan få för lite kaffe med sig hem om kaffet är rostat på kort tid.

Kort rosttid = Stor volym
Lång rosttid = Liten volym

Be därför alltid expediten om att väga upp ditt lösviktskaffe!


/F