onsdag 30 april 2008

TERROIR + KAFFE= SANT


För alla som inte är bekanta med ordet Terroir går det kort att sammanfatta som ett samlingsbegrepp för de naturgivna faktorer som ger ett kaffe eller vin från en avgränsad växtplats alldeles specifika kvaliteter. De grundläggande faktorerna är geologiska förhållanden som berggrundens och jordartens kemiska och fysikaliska egenskaper, kaffegårdens orientering och lutning samt klimatet genom temperatur, solinstrålning och nederbörd. Dessa faktorer formar kaffebuskens tillgång på vatten, näring och ljus liksom varje läges mikroklimat.

Lilla Kafferosteriet har för tillfället möjligheten att erbjuda på ett unikt tillfälle för alla kaffe entusiaster. Vi har fått in kaffeskördar från två närliggande plantage utanför staden Carmo de minas i Brasilien. Båda skördarna har processerats som "Pulped Natural" (Honey processed) och är av den söta och fylliga arabica arten Bourbon som soltorkats med sitt fruktkött på.

Gården Fazenda Grota Funda och Lilla Kafferosteriets eget kaffe från Brasilien Fazenda Santa Inês talar klarspråk när det gäller Terroir. Det är en helt fantastisk kaffeupplevelse att få smaka på kaffe från 2 närliggande gårdar med så pass olika smakprofiler.

Efter helgen kör vi båda kaffesorterna i filterbryggarna så att ni får vara med på denna magiska kafferesa, även en avsmakning som espresso går nog att ordna för de som vill.