måndag 1 februari 2010

SPÅRBARTKAFFE BLIR LÄROMEDEL

Idag kom förlaget Liber in på rosteriet för att visa sin senaste lärobok om entreprenörskap som kommer att användas som läromedel för en del gymnasieskolor i Sverige. Inget entreprenörskap utan lite spårbart specialkaffe i dagens litteratur ;-)