onsdag 24 mars 2010

ETIOPISK KAFFEHANDELEfter tusen frågor till kooperativ, föreningar och exportörer i Etiopien ska jag försöka förklara vad som händer med det Etiopiska kaffet innan det kommer till de konsumerande länderna.

1952 började Etiopierna att klassificera sitt kaffe för första gången och systemet kommersialiserades 1957 av National Coffee board of Ethiopia för att tydligt kommunicera de olika regionerna och kvalitéerna som finns i landet.

Kaffet som odlas till största del av små plantage säljs med skal och allt till exportörer som förädlar och säljer kaffet vidare till importörer över hela världen. Före 1991 styrdes kaffehandeln i Etiopien centralt av Ministry of Coffee and Tea Development. Producenter tvingades sälja sitt kaffe till satta priser under satta dagar under året. The Ethiopian Coffee Marketing Corporation skötte då större delen av kaffehandeln styrt hårt av den röda regeringen. 1991 tog en tidigare gerillarörelse makten och bildade en demokratisk regering som införde marknadsekonomi i landet och släppte kaffehandeln fri vilket bidrog till stigande kaffepriser som gjorde att 15millioner kaffebönder bidrog till 60% av de statliga intäkterna i landet.

En klassisk kaffeceremoni i Etiopien med popcorn och nötter

Etiopien är ett av de länder som konsumerar lika mycket som det de exporterar. Denna situation blev ohållbar i takt med att intresset för det Etiopiska kaffet ökade från utlandet. Exportörerna började blanda kaffe från alla regioner för att kunna samla ihop till sin kvot deras kunder ville ha. Denna situation blev ohållbar för regeringen som införde "The new Coffee Quality Control and Marketing Law" i augusti 2008 som innebär att ta bort agenter som handlar inom landet med kaffe, att kaffe handlas från respektive region, införande av hårda straff för den som blandar kaffe mellan olika regioner.

Utbildning av producenter och exportörer stod högst på listan för att få kontroll på problemet. Inte nog med det så införde regering en styrd handelsplats Ethiopian Commodity Exchange ECX. En marknadsplats som styr kaffehandeln i Etiopien för att kafferegionerna inte ska blandas samman. ECX klassificerar och graderar allt kaffe som ska säljas vilket skapar kontroll över kvalitén på det som säljs men som ger den ödesdigra effekten att kaffet förlorar sin identitet och spårbarhet om vem som producerat kaffet vilket skapar oroligheter för rättvisemärkning och ekologisk märkning som förloras då de är kopplade till kooperativen. Detta inser ECX efter ett tag och inför den 17 februari 2010 systemet DST - Direct Specialty trade - som gör att säljaren har möjlighet att behålla identiteten på sitt kaffe som gör att certifieringar och ursprung finns kvar. Men kaffet säljs fortfarande under ECX där högstbjudande köpare får sitt kaffe. Min vän och lika del kaffeprofil Geoff Watts från Intelligentsia var det första rosteriet i världen att handla med det nya system den 17 februari, resterande köpare var olika grossister från USA och Europa. Nästa köptillfälle hålls den 8 April, ska bli spännande att se vilka fler rosterier i världen som hoppar på den spårbara direkthandeln av specialkaffe från Etiopien.