fredag 18 juni 2010

PYROLYS

För er som undrar vad en kafferostare gör om kvällarna så är det inte att drömma om Pyrolysreaktionen som sker när vi rostar, OM VI INTE ska förbereda en presentation för nybörjare i London i nästa vecka. För er som vill vara med på ett hörn kommer en kortis här.


"Pyrolys är kemisk nedbrytning av kondenserad ämnen genom uppvärmning som sker spontant vid tillräckligt höga temperaturer. Ordet är myntat av grekisk-härledda element pyr "eld" och lys "lossa".

Pyrolys är ett specialfall av thermolysis, och används mest för organiskt material, som sedan är en av de processer som är inblandade i förkolning. Den pyrolys av trä, som börjar vid 200-300 ° C (390-570 ° F), förekommer till exempel i bränder eller när växtligheten kommer i kontakt med lava i vulkanutbrott. I allmänhet pyrolys av organiska ämnen producerar gas och flytande produkter och lämnar en fast restprodukt rikare på kolinnehåll. Extreme pyrolys, vilket ger mest kol som återstoder, kallas pyrolys.

Denna kemiska processen är mycket används inom kemisk industri, till exempel för att framställa träkol, aktivt kol, metanol andra kemikalier från trä, till och omvandla etylendiklorid till vinylklorid att göra PVC, för att producerakoks från stenkol, för att omvandla biomassa till syntesgasatt vända avfall i säkert disponibel ämnen och omvandla medeltunga kolväten från oljatill lättare uppstickare som bensin.

Dessa specialiserade användningsområden för pyrolys kan kallas olika namn, såsom torrdestillation,torrdestillationeller sprickbildning.

Pyrolys spelar också en viktig roll i flera matlagning förfaranden, såsom bakning, stekning, grillning och karamelisering. Och det är ett verktyg förkemisk analys, till exempel inom masspektrometri och kol-14 datering. Många viktiga kemiska ämnen, såsom fosfor och svavelsyravar för det första utvinns genom denna process.

Pyrolys har antagits äga rum under catagenesis, omvandling av begravda organiskt material till fossila bränslen. Det är också grunden för pyrography.

Pyrolys skiljer sig från andra höga temperaturer processer som förbränning och hydrolys i att det inte innebär reaktioner med syre, vatten eller andra reagenser. Men begreppet har också använts till decompositon av organiskt material i närvaro av hetvatten eller ånga (vattenhaltigt pyrolys), till exempel i ångkrackning av olja." Text hämtade från Wikipedia"

Jääääääsp!