fredag 17 december 2010

NYA GUINEA DEL1Ungefär 95 procent av kaffet som odlas i Nya Guinea, eller PNG som det förkortas är större delen hög odlad tvättad Arabica. Resten är Robusta, vanligtvis odlas den längs kustområdena och på slätterna. De flesta av Arabica kaffet odlas på höjder 762-1700m och skördas mellan maj och september även om kaffet produceras i olika områden nästan 12 månader om året.
Mer än 90 procent av kaffet som odlas är småskaligt jordbruk eller från en liten by med trädgårdar av kaffe som skryter om någonstans från 20 till 600 träd. Tillsammans producerar dessa familjeägda gårdar omkring en miljon säckar av exporterbart kaffe varje år. Normalt odlas kaffet på böndernas egna marker där det naturligt odlar ekologiskt utan konstgödsel och besprutningsmedel. Resten av kaffet odlas på kommersiella odlingar som från 20 till 200 hektar i storlek. Det finns nästan 80 registrerade odlingar och gårdar i PNG, med några av de mest kända är Arona Valley och Tremearne.

Till skillnad från andra ursprungsländer där kaffet identifieras av de regioner där den odlas har PNG traditionellt haft en inre marknad/struktur som tillåter köpare att köpa från varje region och blanda kaffe till sina kunders behov. Men det börja sakta förändras.