söndag 21 oktober 2007

ARABICA BOURBON

Som några stammisar känner till vid det här laget är husets espressoblandning gjorde på den kvalitetsrika och populära kaffearten Arabica Bourbon. Blandningen innehåller Bourbon från olika plantage i Brasilien, El Salvador och Guatemal. Jag tänkte därför i korta drag beskriva denna underbara planta i korta drag.


Bourbon - Bourbonarten producerar 20-30% mer kaffe per träd än moderarten Typica men har en kortare skörd än många andra arter. Bourbonplantan kännetecknas väldigt lätt på utformningen av löven som är mycket stora och de nya löv som kommer fram är bruna. Men även bären sitter mycket glesare och mer organiserat än på andra arter. Bären brukar också vara mycket mindre och mer kompakta vilket märks när man rostar. De mognar också mycket snabbt vilket ökar risken för att de trillar av trädet om det blåser och regnar mycket. Den bästa höjden för att odla Bourbon är på 1100m till 2000m över havet.