tisdag 2 oktober 2007

ROSTTIPS

Eftersom det börjar poppa upp lite nya microrosterier i Sverige tänkte jag dela med mig lite rosterfarenhet som kan vara matnyttigt så här i uppstarten och även för er som hobbyrostar hemma med mindre avancerad utrustning. En viktig parameter när man rostar kaffe är råkaffets kompakthet som oftast är kopplat till vilken höjd kaffet har växt.

Hårda bönor
Dessa kaffebönor har oftast växt på en hög höjd och har utvecklats under en längre period. Detta medför att kaffebönan får en kompaktare cellstruktur som man måste ta hänsyn till under rostningsprocessen. Rosta de hårda kaffebönor med hög initialvärme och tona ner värmen mot slutet av rostningsprocessen. Kaffebönorna kännetecknas oftast av en liten och kompakt spricka i mitten av bönan. Exempel på hårda böntyper är Kenya AA, Guatemala SHB och nästan alla kaffebönor som växt på en höjd över 1500 meter.

Medelhårda bönor
Dessa kaffebönor är den vanligaste karaktären som finns på marknaden. Kaffebönorna har oftast odlats på större plantage med en maskinell skördmetod. Rosta dessa bönor med medelhög temperatur i inledningen och behåll sedan denna värme under hela rostprocessen. Exempel på medelhårda böntyper är, Brasilien, Sumatra, Java, och de flesta latinamerikanskabönor som odlats på en höjd som är lägre än 1500 meter.

Mjuka bönor
Dessa kaffebönor är oftast av en mild karaktär som kräver försiktighet vid utveckling av dess aromer eftersom dess cellstruktur är förhållandevis porös. Rosta dessa kaffebönor med låg till medellåg temperatur i inledningen och behåll sedan värmen konstant under helarostprocessen. Kaffebönorna kännetecknas av en större spricka i mitten av bönan. Exempel på mjuka bönor är kaffebönor från Hawaii och karibiska övärlden som odlats på en höjd lägre än 1100 meter.

Färska bönor
Dessa kaffebönor har oftast en bönstruktur som inte hårdnat än, speciellt om de inte fått sin vanliga vila innan de skickats vidare. Under de 3-5 första minuterarna bör de rostas på medeltemperatur för att sedan kunna klassificeras under respektive kategori enligt ovan.