torsdag 13 december 2007

EXTRAKTION FÖR NYBÖRJARE


Då var det tid för lite repetition för alla nytillkomna tittare.
Såg på statestiken att det kommit till en hel del nya besökare de senaste månaderna.

Detta inlägg handlar om grundläggande extraktion av kaffe.
Då kaffet kommer i kontakt med varmt vatten startar en reaktion som gör att vattnet suger åt sig kaffesubstanser. Detta kallas EXTRAKTION och det går som mest att extrahera 30% kaffesubstanser hur en kaffeböna. Om kaffet har för lång kontakttid med vattnet riskerar man att extrahera alla 30% och då får man med sig obehagliga bitterämnen som ger en negativ effekt till kaffets ursprungliga karaktär, detta kallas för ÖVEREXTRAHERING. Men om kaffet har för kort kontakttid med det varma vattnet hinner inte vattnet suga åt sig några kaffesubstanser vilket bidrar till en tunn och platt kaffeupplevelse vilket kallas UNDEREXTRAHERING. Det är därför viktigt att hitta en balans där vi extraherar ungefär 18-22% av kaffesubstanserna för att få en korrekt uppfattning om karaktären.

För att bedömma hur länga kaffet ska ligga i kontakt med vattnet har vi två andra parametrar att ta hänsyn till. Det ena är DOSERING och det andra är MALNINGSGRAD. Om vi tittar på bilden ovan så har de hela bönorna en LITEN kontaktyta mot kaffet vilket gör att det tar väldigt lång tid för vattnet att extrahera kaffesubstanser. Men om vi maler kaffet får vi en STOR kontaktyta mot vattnet vilket gör att extraktionen går mycket snabbare.

Hoppas att detta lilla inlägg inte var allt för komplicerat.
Nu ska rosteriet ha Julfest, bilder kommer senare.....