söndag 2 mars 2008

FLEST POÄNG VINNER, ELLER?

Precis som Robert Parkers vinskala finns det liknande poängbedömning inom kaffe som tagits fram av olika intresseföreningar för att kunna urskilja ett kaffes kvalité. Den mest vanliga är den som SCAA tagit fram med vinkännaren Andrew Sharp. Det är även den som finkaffekännarna i Cup of Excellence vidareutvecklat.

För att kunna göra en korrekt poängbedömning är det viktigt att kalibrera smaklökarna. Detta är mycket att lämpligt att göra tillsammans med andra där man är överens om vad som är ett defekt eller orent kaffe och vad som är ett bra kaffe. Det är också bra att ha en blandad grupp kaffeprovare för att kunna få ett bra meddelvärde på utvärderingen annars kan det lätt bli att kaffet får höga poäng för att någon har egna intressen i att ranka kaffet högt på marknaden. Detta är vanligt förekommande när producerande länder själva gör poängbedömningar på sina kaffen som ska säljas. Det är därför det är viktigt med oberoende organisationer på markanden som till exempel Cup of Excellnce som gör en objektiv bedömning med erfarna representanter från hela världen under krypteradetester testar där man inte vet vilket kaffe som provas och vem som bedömt det förrän efter själva utvärderingen.

Själva poängsättningen grundar sig på kategorierna: Ren kopp, Sötma, Syra, Munkänsla, Flavor, Eftersmak, Balans och Helhetsintrycket kvalitetbedöms med en skala från 1-8 där 8 är högsta betyg där eventuella avdrag kan göras om defekter upptäcks. Till slut lägger man till 36 poäng för att kunna komma upp till den 100gradiga skalan som används.

Det är också viktigt att tänka på att bara för att ett kaffe fått ett högt poäng behöver det inte betyda att det smakar gott eftersom detta är något som är upp till varje indevid att avgöra vad den tycker är gott eller mindre gott. Jag har varit med vid många internationella kaffeprovningar där defekta kaffen blivit lovordade och omtyckta av många i juryn. Så låt inte poängen fälla avgörandet för om du tycker ett kaffe är bra eller dåligt. Vad säger DINA smaklökar????