måndag 10 augusti 2009

NÄR BLIR DET TID ATT ERKÄNNA FÄRG?

Vad är det för skillnad på ett rött och ett gult kaffebär?
En fråga vi kanske inte ställer oss varje dag med tanke på
att det inte är så många rosterier i Sverige som erbjuder röda
och gula kaffesorter av samma art från samma plantage.
Men kommer vi att komma till det stadiet och är det relevant.
Enligt fysikens lagar borde det finnas en skillnad men är
det tillräckligt för den gastronomiska?