söndag 29 juli 2007

PHILIPPE JOBÍN

För alla som är intresserade av kafferegioner och odlingsförhållande i olika kaffeländer kan jag rekommendera följande bok av Phillipe Jobín: "The Coffee produced through out the world". Förutom regionerna är det mycket intressant att se de olika klassificeringarna och kvalitetsbeteckningarna som de olika länderna har för kaffe. I Etioipien heter den finaste kvalitén "grade 1" och den sämsta heter "grade 8", i Guatemala klassificerar man efter altitud 1600m-1700m heter SHB (Strictly Hard Bean), 1350m-1500m Hard Bean, 1200m-1350m SH (Semi Hard Bean) med fler.